Wanneer u geïnteresseerd bent in het lidmaatschap van onze vereniging kunt u ons vrijblijvend tijdens de vaste schietavond op dinsdag bezoeken. Zorg bij een bezoek dat u een geldig identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart) bij u hebt. Aspirant-leden hebben de mogelijkheid om 1 keer gratis te schieten, de keer daarna zal er een vergoeding van €1,25 in rekening worden gebracht. Als aspirant-lid zal u na 3 keer moeten besluiten om over te gaan tot lidmaatschap.

De contributie bedraagt per kwartaal:

  • Senioren € 25,00
  • Junioren € 15,00

De contributie wordt per kwartaal geïncasseerd. Voor leden die niet automatisch willen betalen, word per kwartaal €1,- administratie kosten in rekening gebracht. Leden mogen de contributie ook één keer per jaar betalen. Voor het aangaan van lidmaatschap geld er een looptijd van 1 jaar, een jaar loopt van 1 januari t/m 31 december en wordt zonder tegenbericht stilzwijgend verlengt met 1 jaar.

Aanmelden als lid kan met behulp van het aanmeldingsformulier. Binnen korte tijd nadat wij uw aanmelding hebben ontvangen sturen wij u informatie over de aanmeldingsprocedure en een aanvraagformulier Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).Deze VOG dient u zelf aan te vragen bij de afdeling Burger-/Publiekszaken van de gemeente waar u staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Hier zijn kosten aan verbonden. Nadat u de VOG hebt ontvangen stuurt u ons per email bericht.zodat we u in kunnen schrijven bij de KNSA en hier zijn eveneens kosten aan verbonden. Het inschrijfgeld voor senioren bedraagt €35. Voor junioren word geen inschrijfgeld in rekening gebracht, de minimale leeftijd voor junioren is 10 jaar. 


De contributie voor de KNSA bedraagt per jaar:
  • Senioren € 42.50
  • Junioren A € 22.00
  • Junioren B en C € 17.00

Opzeggen kan per maand maar de contributie wordt per kwartaal verrekend en bij opzegging wordt het  restant van de openstaande termijn niet terug gestort. De afdracht van de KNSA loopt van 1 januari t/m 31 december deze afdracht wordt op 1 januari geïnd en is eveneens niet terug te vorderen.

munitie en schietkaarten.